Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering ARA1110

Høst 08

Underveisevaluering utført av Mary Moubarak i tilknytning til undervisningen 1. oktober.

Metode: studentene ga skriftlig tilbakemelding på spørsmål gitt av lærer.