Dette emnet er nedlagt

ARA2130 – Fordypningsemne i arabisk

Kort om emnet

Arbeid med tekster og faglige artikler i tilknytning til utvalgte emner fra arabisk kulturhistorie.

Hva lærer du?

Studenten skal gjennom dette kurset gjøre seg kjent med bestemte genre og fagets forskningstradisjoner innen disse genre. Det skal gi studenten bakgrunn for å arbeide med liknende materiale på hovedfagsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått Arabisk språk 3+4 med minst karakteren C

Anbefalte forkunnskaper

Arabisk språk 3+4

Undervisning

Fordypningskurset går over to semestre, og består av forelesninger og gjennomgåelse av tekster sentrert rundt utvalgte emner.

Eksamen

Kunnskapene prøves gjennom skriving av essayoppgave og en avsluttende skriftlig prøve (6 timer) som bedømmes bestått eller ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervisning gis etter avtale. Tilbudt siste gang vår 2004

Eksamen

Etter avtale. Tilbudt siste gang vår 2004

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk.