Dette emnet er nedlagt

ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypning i emner fra arabisk språkhistorie og moderne språkforhold, med vekt på sentrale forskningsspørsmål. Studenten leser vitenskapelig litteratur på europeiske språk og arabisk innen disse emnene, samt arabiske tekster med språkpolitisk innhold, eller som illustrerer ”diglossisk” variabilitet.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenten kunnskap til sentrale problemstillinger innen forskningen på arabisk språkhistorie, sosiolingvistikk og dialektologi. Studenten skal også oppøve videre ferdigheter i å lese arabisk akademisk litteratur om språklige emner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA 3+4 (ARA2110) eller tilsvarende kunnskaper i arabisk. Meget gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

ARA 3+4 (ARA2110) eller tilsvarende kunnskaper i arabisk

Overlappende emner

Studenter med avlagt storfagseksamen ved UiO etter gammel ordning (hvor mye av stoffet har inngått) kan velge å erstatte dette emnet med et annet 10 stp.emne etter avtale med faglærer.Dette gjelder ikke studenter som tar arabisk master innenfor språkprogrammet.

Undervisning

Forelesning/seminar med gjennomgang av pensumlitteratur. Det legges opp til aktiv deltakelse.

Eksamen

a) Presentasjon (15 min.) i løpet av seminaret over et oppgitt emne eller problemstilling i tilknytning til pensum.

b) Avsluttende skriftlig prøve (4 timer) med spørsmål fra pensum og en oversettelse fra arabisk tekstpensum.

Presentasjonen må vurderes som godkjent av faglærer for at studenten får gå opp til den avsluttende skriftlige prøven - som vurderes etter skalaen A-F.

Begrunnelse og klage

Annet

Obligatorisk emne til arabisk mastergrad. Tas normalt i første semester av masterstudiet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2005

Tilbys ved kapasitet. Tilbys ikke høsten 2007 og 2008. EMNET ER FORELØBIG LAGT PÅ IS

Eksamen

Høst 2005

Tilbys ved kapasitet. Tilbys ikke høsten 2007 og høsten 2008.

Undervisningsspråk

Norsk