Dette emnet er nedlagt

ARAM2110 – Bibelhebraisk/Arameisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bibelhebraisk/Arameisk introduserer Bibelhebraisk og flere varianter av gamle arameiske språk (for eksempel Bibel-Arameisk, Targum-Arameisk).

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende forståelse for språkets struktur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått Hebraisk 1 og Hebraisk 2.

Anbefalte forkunnskaper

Hebraisk 1 og Hebraisk 2.

Undervisning

Undervisningstilbudet består av grammatikkforelesninger og gjennomgang av enkle tekster. Normalt gis det 2 timers undervisning i uken og studentene må påregne selvstudium utover de 14 ukene det gis undervisning.

Eksamen

En skriftlig prøve på 3 timer (uten hjelpemidler) som omfatter oversettelse og grammatiske spørsmål. Prøven bedømmes med bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Midtøsten og Nord-Afrika, samt innenfor språkprogrammet, religionsstudier, eller andre tverrfakultære programmer (SV, TF) der studentene velger enkeltemner eller språklige emnegrupper på 40- eller 80 studiepoeng.

Spesifisert pensumliste fåes på kurset.