Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1030 - Høst 2015

Vi arrangerer fellessamling med kommentarer fra nettlærere til besvarelsene i ARKIV1030 og 1050 torsdag  5. november fra kl. 09.15. Se Fronter for nærmere info.

21. okt. 2015 20:11

for gjenværende studenter som er tatt opp til årsenheten tidligere, men som ennå ikke har fullført, og som ønsker å fullføre nå, holdes torsdag 15. oktober fra 09.15 på semrom 111 Georg Morgenstierne. Se også emnerom i Fronter.

10. okt. 2015 17:16

for gjenværende studenter som er tatt opp til årsenheten tidligere, men som ennå ikke har fullført, og som ønsker å fullføre nå, holdes torsdag 10. september fra 09.15 på semrom 111 Georg Morgenstierne. Se også emnerom i Fronter.

7. sep. 2015 12:01