Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2060 - Vår 2004

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb sensest fredag 24. juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlistere i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

19. mai 2005 12:41

Sensuren foreligger nå på StudWeb. Ingen er innkalt til muntlig. Treffetid/telefontid for begrunnelser: 21. juni kl. 09.00 - 12.00. Øyvind Ødegaard - tlf. 22 02 26 12.

18. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen

Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning.

Gå inn i CF-rommet, velg Evaluering, fyll ut skjemaet på skjermen og trykk Send svar.

Svarfrist er 16. juni. På forhånd en stor takk.

Mvh Instituttet

10. juni 2004 02:00