Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JAP1503 - Vår 2004

OBS! Ny tid og nytt sted fra og med 11. februar: onsdager 12.15-14:00, undervisningsrom 2 GS.

Ingen forelesning 10. og 24. mars.

Liste med nøkkelord samt forelesningsoversikt deles ut i forelesningene, eller sendes elektronisk til interesserte som vedlegg.

4. feb. 2004 01:00