Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversikt over hovedlinjene i Japans historie er viktig for å forstå dagens Japan, både for japanerne selv og for utenforstående. Dette emnet gir en grunnleggende innsikt i Japans historie opp til ca. 1945. (Etterkrigshistorien blir behandlet i emnet JAP1501 – Present-Day Japan.)

Forelesningene vil gi deg både en innføring i de mest sentrale hendelsene som har formet Japan gjennom århundrene siden ca. 500, og et kritisk blikk på ideologiske aspekter ved japanske forståelser av egen historie.

En selvstendig kvalifiseringsoppgave basert på valgfrie, konkrete problemstillinger vil gi deg anledning til å øve deg i kildesøkning og akademisk skriving.

Hva lærer du?

Dersom du har fulgt forelesningene og lest pensum, skal du ha oppnådd:

  • overblikk over de viktigste perioder og begivenheter i Japans historie
  • kjennskap til grunnleggende spørsmål i japansk historie og historieskriving
  • kritisk sans i forhold til forskjellige tilnærminger til Japans historie
  • innsikt i biblioteksbruk og skriving av akademiske tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Pensum vil i stor grad være på engelsk i tillegg til at halvparten av undervisningen vil foregå på engelsk. Gode engelskkunnskaper er derfor en forutsetning for å kunne følge emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP2503 – Japanese History (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer forelesning fordelt over 12 uker. Det er obligatorisk å møte til minst 80 % av forelesningene.

I tillegg tilbys det kollokviegrupper som går annenhver uke gjennom semesteret. Kollokviene er ikke obligatoriske, men studentene oppfordres  og vil ha fordel av å delta gjennom hele semesteret.

Det forventes at du er aktiv i undervisningen. Dette innebærer også at du jobber på egenhånd utenom undervisningen og at du har lest de aktuelle pensumtekstene i forkant av hver forelesning.

I tillegg til den ordinære undervisningen og kollokviene skal du delta på et biblioteksbruk ved Universitetsbiblioteket.

For å få gå opp til avsluttende eksamen i emnet, må du få godkjent en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side uten mellomrom) og leveres i Fronter innen en gitt frist. Tilbakemelding på oppgaven blir gitt i Fronter. Det er ditt eget ansvar å innhente informasjon om hvorvidt kvalifiseringsoppgaven er blitt godkjent eller ikke.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig i inneværende semester og de to neste semesterne emnet blir gitt.

Informasjon om oppgaveskriving og innlevering av oppgaver ved IKOS.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Adgang til undervisning

Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen, og som tidligere har tilfredsstilt kravet til obligatorisk oppmøte i undervisningen, behøver ikke å følge undervisningen på nytt.

Eksamen

For å få gå opp til avsluttende eksamen i emnet, må du ha tilfredsstilt oppmøtekravet til undervisningen og fått godkjent kvalifiseringsoppgaven (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Eksamen utgjør en mappe, bestående av to 2-timers skoleeksamener. Den første eksamenen vil finne sted midtveis i semesteret og prøve deg i eldre historie. Den andre eksamenen vil finne sted i slutten av semesteret og prøve deg i nyere historie.

At eksamensformen er en mappe, vil si at det blir gitt en, felles karakter på bakgrunn av begge delene av mappen (her: to skoleeksamener). Dette innebærer at du ikke vil få noen karakter før begge skoleeksamenene er avlagt og vurdert under ett.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Engelsk ordbok er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 2015

Periodisk evaluering høst 2012

Periodisk evaluering vår 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Forelesningsrekken i nyere historie blir undervist på engelsk.