Eksamen: Tid og sted

Informasjon om tid og sted for eksamen er ikke publisert for dette emnet.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.