Dette emnet er nedlagt

JAP4000 – Innledende metode-/kildekurs (moderne tekster)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten får trening i å finne og tolke sekundær litteratur både på vestlige språk og på japansk i forhold til bestemte moderne tekster innen ulike fagområder i studiet av det moderne Japan. Tekstene som leses i emnet Moderne japansk I legges til grunn for denne treningen.

Hva lærer du?

Studenten får en innføring i tekstkritisk tilnærmingsmetode og historisk analyse, samt praktisk veiledning i søking og tolkning av kilder. Studiemålet er å gi et konkret innblikk i et bredt spekter av fagområder innenfor studiet av det moderne Japan, og å hjelpe studenten med å velge ett område som han/hun vil fordype seg i videre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i japansk språk med karakteren C i snitt eller tilsvarende. Kurset må tas parallelt med Moderne japansk 1.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om japansk språk tilsvarende 80 sp.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er bygget inn i Moderne japansk 1. Den omfatter 1-2 timer i uken.

Eksamen

Studenten får en stor og to mindre oppgaver i løpet av semesteret, til sammen ca. 5000 ord. Den store oppgaven, som er på ca. 4000 ord, innleveres i slutten av semesteret og bedømmes med karakteren A til E for bestått og F for ikke bestått. De to andre oppgavene leveres til faglærer og bedømmes "godkjent" eller ikke "ikke godkjent." For å oppnå ståkarakter i emnet kreves at alle oppgavene er godkjent og bestått.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høst 2005.

Eksamen

Siste gang høst 2005.

Undervisningsspråk

Norsk