Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 35 til 50 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet japansk språk og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i japansk under Språkprogrammet samt bestått alle de innledende emner under denne studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

De 9 innledende emner à 10 studiepoeng under masterprogrammet i japansk må være bestått.

Undervisning

Det gis individuell veileding.

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)