Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne Japansk I består av to elementer: lesing av japanske tekster, og øvelser i å uttrykke seg skriftlig og muntlig på japansk. Studenten leser prosatekster og skjønnlitteratur i forskjellige genre og stiler, får ukentlige skriveoppgaver på japansk, og trenes i å snakke om forskjellige emner på japansk.

Hva lærer du?

Undervisningen sikter på å utvikle studentens beherskelse av moderne japansk språk, både passivt og aktivt, muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 sp. japansk språk, samt karakter C i emnet Japansk språk 3+4 (JAP2110) eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om japansk språk tilsvarende 80 sp.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret, og består av 2 ukentlige timer tekstlesing og 2 ukentlige timer praktisk språktrening.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen, som består av oversettelse av en kjent og en ukjent japansk tekst, besvarelse av spørsmål om en ukjent tekst, og en kort essay på japansk om et oppgitt emne. Bruk av ordbøker er tillatt. Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Emnet inngår i Master i japansk (program for Afrikanske og Asiatiske Studier) og Master i japansk språk (Språkprogrammet). Det kan også inngå i Master i Øst-Asia-studier (program for Afrikanske og Asiatiske Studier).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høst 2005.

Eksamen

Siste gang høst 2005.

Undervisningsspråk

Norsk