Dette emnet er nedlagt

JAP4592 – Masteroppgave: Japansk (AAS 30 studiepoeng)

Kort om emnet

Dette emnet er en 30 studiepoengs masteroppgave. Emnet tas i kombinasjon med AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika, som du gjennomfører før du begynner på selve masteroppgaven.

Masteroppgaven er det siste stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et halvt år. Masteroppgaven skal omfatte fra 35 til 50 sider (à ca. 2300 anslag). Først og fremst skal den være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Tema og problemstilling for oppgaven kan du hente fra et bredt spekter tilknyttet japansk kultur og samfunn. Du må rådføre deg med en veileder om tema og problemstilling. Det er en fordel hvis temaet for masteroppgaven er tilknyttet oppholdsstedet og arbeidsoppgavene i prosjektsemesteret.

Du anbefales dessuten å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen skal du delta på et masterseminar (3 ganger i semesteret) sammen med andre masterstudenter innenfor Øst-Asia.

Her vil du og andre studenter legge frem skisser og utkast for hverandre.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha:

  • tilegnet deg god innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen blir belyst
  • evnet å samle egen empiri og analysere denne
  • gjort bruk av vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan bare tas i kombinasjon med AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika og forutsetter opptak på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å begynne på masteroppgaven, må du ha opptak til studieretningen Japansk innenfor Program for Asiatiske og afrikanske studier.

KOS4000 - Project Description for Asian and African studies

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave. Det gis inntil 8 timer individuell veiledning for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet på slutten av ditt første semester (etter at du har levert inn en prosjektskisse, som del av emnet KOS4000). Veiledningsforholdet inngås ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

I tillegg er masterseminaret for Øst-Asia en del av dette emnet, og du oppfordres til å delta aktivt. Masterstudenter på alle nivåer er en del av seminaret, og legger frem utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller lignende for hverandre. Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelig ansatte på faget. Deltakelse er obligatorisk med mindre du er på utveksling.

Eksamen

Fristen for å levere inn masteroppgaven er 1. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Eksamen

The course will not be offered again after Autumn 2012.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.