Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 2. desember kl. 15:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk kvalifiseringsoppgave

Deltakelse i undervisningen

Oppgaver underveis i semesteret

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 19:49