Semesterside for KIN1500 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Hei,

Les all info om eksamen nøye, inkludert info på emnesiden, og kunngjøringer og info fra forelesningene i Canvas!

Utlevering av oppgaven i Inspera: 3. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist i Inspera: 6. desember kl. 11:00

Besvarelsen skal være på 5 - 7 sider (2300 tegn per side) og du kan IKKE skrive mer enn 7 sider (totalt 16100 tegn, inkludert referanser og all annen tekst).

Besvarelsen skal lastes opp i Inspera som én pdf-fil.

Du kan skrive på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Bruk Times New Roman, skriftstørrelse 12, halvannen linjeavstand....

22. nov. 2018 09:19

Gjør deg kjent med eksamenssystemet Inspera! Du finner nyttig informasjon på UiOs nettsider om eksamen.

8. okt. 2018 15:49

Til studenter som skal ta KIN1010 - Kinesisk A og KIN1500 - Kinas samfunn og politikk til høsten:

Slik det ser ut i timeplanene nå kolliderer seminargruppe 1 i KIN1500 med onsdagsforelesningene i KIN1010. Når alle detaljer i timeplanen er på plass vil det komme tydeligere frem at seminargruppene går i uker det ikke er onsdagsforelesninger i KIN1010. 

24. mai 2018 13:59

Faglærere

  • Hans Jørgen Gåsemyr