KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kinas eksplosive vekst og globale engasjement har forandret verden. For å forstå Kinas globale innflytelse og betydning er det imidlertid nødvendig å kjenne Kina bedre innenfra.

  • Hvilke indre spenninger preger den politiske arenaen?
  • Hvilke forventninger og krav til endring og stabilitet uttrykkes i befolkningen?
  • Hvilken rolle spiller familien, individet, skolen, lokalsamfunnet og mediene?

Med utgangspunkt i dagens situasjon og dens røtter i historien gir emnet en innføring i sentrale trekk ved kinesisk samfunn og politikk. Det legger et godt grunnlag for videre studier av Kina i en global kontekst, for eksempel på emnet KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • redegjøre for de viktigste samfunnsmessige og politiske endringene i Kina siden de økonomiske reformene og “åpningen mot verden” fra 1978 og frem til i dag.
  • bedre forstå og analysere Kinas nåværende og fremtidige globale betydning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • En kort oppgave (500 ord) om et oppgitt emne 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Akademisk skriving

Til dette emnet arrangeres det en seminarrekke om akademisk skriving på 4 seminarer. Seminarene innebærer en viktig og grunnleggende innføring i tema og ferdigheter knyttet til problemformulering, referanser, akademiske sjangre og fagrelatert skriving

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk