Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle de ulike skoler og tradisjoner i den klassiske kinesiske filosofi, samt utviklingen og innføringen av ulike religiøse retninger i Kina. Emnet tar for seg både den historiske utviklingen av disse retninger og tradisjoner og diskuterer de filosofiske og religiøse implikasjoner av debattens og tradisjonenes innhold. Emnet starter med diskusjoner av Kinas tidligste religiøse tradisjoner og tar for seg dannelsen av alle de viktigste filosofiske "skoler" fra konfusianisme til legalisme og daoisme samt både de kinesiske og de importerte religiøse retninger som buddhisme, kristendom og islam.

Hva lærer du?

Målet er å gi studenten en analytisk og historisk innføring i dannelsen og utviklingen av filosofiske og religiøse skoler og tradisjoner i Kina gjennom tidene frem til i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og seminarer. Emnet krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Viktig informasjon om undervisningen, kvalifiseringsoppgaver og eksamen vil bli gitt i første undervisningstime. Det er viktig at alle studenter som ønsker å følge undervisningen og ta eksamen i dette emnet møter opp første gang da denne informasjonen ikke vil bli repetert eller være tilgjengelig på annen måte senere.

Eksamen

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Vurderingsformen er en mappe som omfatter to deler: Den første delen består av mindre oppgaver som leveres inn underveis. Oppgavene kan være oversettelser, sammendrag, eller bibliografier. Den andre delen er et essay på ca. 6-8 sider om et emne som velges i samråd med faglærer. Både første og andre del må være bestått for at emnet som helhet skal vurderes som bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Emnet er nedlagt. I stedet anbefales studenter å ta EAST2504.

Undervisningsspråk

Norsk