Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIS4020 - Høst 2005

Sensuren er nå tilgjengelig i studweb .

15. des. 2005 10:37

Tilleggsforelesninger for studenter på KIS4020 .

Knut Aukrust holder to forelesninger i november, 9. og 16. Se detaljert undervisningsplan.

6. okt. 2005 11:51

Melding til alle arkivstudenter !

Omvisning i Riksarkivet tirsdag 11. okt. kl. 12.00. Påmelding innen 2. okt. For nærmere opplysninger: Se classfronter.

30. sep. 2005 15:21