Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Generell arkivteori (hva er et arkiv, hva består arkivmaterialet av, hva er et dokument, sammenhengen i et arkiv og mellom dokumentene, hvor finner vi arkiv mv, herunder også tradisjonsarkiver og muntlige kilder); gjenfinningshjelpemidler i arkiv (journal, arkivnøkkel, arkivplan, avleveringslister og kataloger, proveniensprinsippet).

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på en generell innføring i arkivfagets teoretiske grunnlag, sentrale begreper og teorier innen arkivkunnskap. Studenten skal skaffe seg innsikt i problemer og utfordringer knyttet til det å finne fram til og bruke arkivmateriale. Studenten skal tilegne seg kjennskap til arkivenes funksjoner i ulike sammenhenger med vekt på deres plass i kulturhistorisk forskning. Gjennom kurset legges det vekt på at studenten skal utvikle en selvstendig tenkning i forhold til, og en selvstendig behandling av det faglige materialet som blir presentert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudier

Anbefalte forkunnskaper

Avlagte eksamener tilsvarende Bachelor-grad.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og IKT-basert undervisning. Undervisningen følger i hovedsak den undervisningen som tilbys i arkivkunnskap i høstsemesteret, evt. supplert med enkelte tilleggsforelesninger. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Eksamen

Skoleeksamen 4 timer, bokstavkarakterer

Annet

Emnet inngår som metodekurs i Masterprogram i kultur- og idestudier.

Ingen plassbegrensning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk