Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KIS4020 - Vår 2004

Sensuren foreligger nå i StudWeb. Treffetid/telefontid for begrunnelser: 22. juni kl. 12 - 14, Knut Aukrust, kontor 430 PAM telefon: 22 85 69 91

18. juni 2004 02:00

Melding fra Lars Christian Jenssen:

Forelesningen torsdag 25. mars i arkivteori i KIS4020 har fire deler:

  • 1. Sentrale begreper, norske og engelske.
  • 2. Arkiv og samfunn. Oppfatninger om arkivenes rolle. Arkivfag og arkivvitenskap.
  • 3. Proveniensprinsippet - før og nå.
  • 4. Bevaringsteorier og - strategier.

Vi rekker antagelig del 1 - 2 og muligens noe av del 3 i første time. Forelesningen begynner kl. 08.15. Vel møtt!

15. mars 2004 01:00

Leselisten er utvidet med et punkt om Etikk, rettigheter og tradisjonsarkiver .

18. feb. 2004 01:00