Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten presenteres for en rekke vitenskapelige tekster relatert til moderne koreanske samfunnsforhold og politikk. Gjennom forelesninger introduseres dels utvalgte temaer relatert til moderne samfunnsforhold og politikk i Korea, dels en rekke relevante metodologiske og teoretiske aspekter av studiet av samfunn og politikk i Korea.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi studenten en forståelse av Koreas politiske og samfunnsmessige utvikling i nyere tid sett både i et historisk og et globalt perspektiv, samt relatert til forskjellige metodologiske og teoretiske tilnærminger til studiet av Korea som region.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KOR1504 – Korea: History, Society, Politics

Undervisning

Kurset undervises over ett semester hver høst og består hovedsakelig av forelesninger som gir en grunnleggende introduksjon til samfunnsforhold og politikk i Korea med hovedvekt på Sør-Korea etter den koreanske krigen (1950 -1953).

Eksamen

Det skrives en semesteroppgave på ca. 3000 ord (ca.10 sider).Oppgaven må være maskinskrevet, og inneholde litteraturliste. Tema for oppgaven må godkjennes av faglærer i begynnelsen av semester. Første oppgaveutkast leveres faglærer innen 6. oktober, og det tilbys individuell veiledning for videre arbeid med oppgaven.

Semesteroppgaven leveres senest 22. november i tre eksemplarer til instituttkontoret innen kl.15. Oppgaver som leveres for sent aksepteres ikke.

Karakterberegning:

Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Emnet kan inngå i en 20 eller 40-poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.