Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom lesing av historiske oversiktsverker samt originalkilder i oversettelse gir kurset en grunnleggende innsikt i Koreas historie. I denne sammenheng introduseres redskaper til å søke og aktivt gjøre bruk av den stadig stigende informasjon tilgjengelig om Korea i medier, på internett og biblioteker.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi studentene forståelse av Koreas historie fra gammel til moderne tid både i et lokalt og globalt perspektiv, relatert til forskjellige moderne problemer i både Sør- og Nord-Korea.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KOR1504 – Korea: History, Society, Politics

Undervisning

Kurset undervises over et semester hver vår og består fremfor alt i forelesninger i Koreas historie med hovedvekt på kolonitiden og Sør-Korea etter den koreanske krigen (1950 - 1953).

Eksamen

Hjemmeoppgave:

Det skrives en oppgave på ca. 3000 ord i forbindelse med kurset. Emne er knyttet tett opp til undervisningen og vil bli oppgitt innen 22. april av faglærer. Det vil bli gitt grunnleggende veiledning i oppgaveskrivning. Frist for innlevering: 15. mai. Oppgavene leveres i 3 eksemplarer til instituttkontoret før kl.12.

Karakterberegning:

Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Emnet kan inngå i en 20 eller 40-poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.