Dette emnet er nedlagt

KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

All kunnskap har sine forutsetninger. Innsikt i hvordan kunnskap blir til, forhandles, overføres og endres i takt med kulturelle og samfunnsmessige endringer er viktig for å forstå hvordan vi forstår og håndterer kunnskap i dag.

  • Hvordan blir kunnskap til?
  • Hvordan blir kunnskap gyldig?
  • Hvem legitimerer kunnskapen?

I dette emnet vil disse spørsmålene bli behandlet med utgangspunkt i medisinsk kunnskap i Europa i perioden 1500-1800.

Forestillinger om sykdommers årsaker, praksis knyttet til sykdomsbehandling og hvem som inntok rollene som behandlere kan knyttes til ulike og vekslende kunnskapssystemer og regimer i perioden. Tillitt til behandlere og behandlingsmetoder, forståelse for hvilket språk som ble brukt i tilknytning til sykdom og behandling samt hvilket medisinsk marked som var tilgjengelig for den syke er noen faktorer som bidrar til å forstå de medisinske kunnskapssystemenes skiftende status.

Sosial bakgrunn, økonomi, sted, tid, politikk, vitenskapeliggjøring av medisinsk kunnskap og trosforestillinger er andre faktorer som belyser forholdet mellom dem. Studentene på dette emnet vil gis en innføring i europeisk forskning på dette feltet og skal også lese og analysere et utvalg norske kilder fra perioden.

Hva lærer du?

  • Få en oversikt over og kunne anvende sentrale teorier og metoder innenfor kunnskapshistorie og medisinhistorie
  • Bli kjent med å kunne analysere et utvalg norske kildetekster fra perioden

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger (5 dblt) og seminarer (5 dblt). Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Uregelmessig høstsemestre

Eksamen

Høst 2012

Uregelmessig høstsemestre

Undervisningsspråk

Norsk