Dette emnet er nedlagt

KULT1010 – Økonomi og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Økonomi og samfunn tar opp hvordan menneskene har organisert produksjon og fordeling. I denne modulen behandles økonomisk adferd som en kulturell kategori og ikke som en mekanisk som kan matematiseres. Økonomisk adferd viser enorm variasjon fra førmoderne tid til i dag. Modulen viser hvordan økonomisk handling og motivasjon er sammenvevet med andre livsområder i førmoderne samfunn. Religion, ritualer, slektskap, status,vennskap og naboforhold gir føringer for økonomisk motivasjon og handling. Det er muligheter for intensivering av produksjonen i samfunn som virker uforanderlige stabile. Dette avhenger av faktorer som familiestørrelse og historisk skapte behov, samt av personlige og politiske strategier. Vi vil derfor se at det finnes former for konkurranse i førmoderne samfunn som skiller seg fra viktige konkurranseformer i samfunn hvor markedet står sterkt. De førmoderne samhandlingsformene står fortsatt sterkt i samfunn som vanligvis beskrives som markedsbaserte

Dette emnet er det samme som REL1020 – Hinduismen (nedlagt)

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om typiske handlingsmønstre i det gamle samfunnet og forståelse av ulike kulturteoretiske tolkningsmuligheter. Emnet gir kompetanse til historikere, arkeologer, samfunnsforskere, dem som skal arbeide i museer og kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskrivning. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk

Deler av kurset vil foregå på Teknisk Museum, Etnografisk og Historisk Museum. Museumsundervisning er viktig fordi visuell forståelse av gjenstandsmaterialet påvirkes av kulturteoretisk forståelse. Dessuten fordi "økonomisk utvikling" medfører at muskelkraft erstattes av andre energikilder.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med en oppgave á ca 8 sider (2200 tegn pr.side). I tillegg skal mappen innholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, for eksempel kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderinger A-F. A er beste karakter og F er stryk.

Annet

Kursdimensjonering: Minimum 6 studenter

Emnet er tverrfaglig innenfor program for kultur- og idéstudier og er bl.a. godkjent som del av fordypningsenheten i kulturhistorie

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uavklart

Eksamen

Uavklart

Undervisningsspråk

Norsk