MUSE4011 – Perspektiver i museologi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående forskning. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas en gang.

Undervisning

Emnet krever oppmøte på forskningsseminaret og veiledningstime i forkant. Det krever også aktivt selvstudium og litteratursøk.

Eksamen

Mappeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk