English version of this page

Kjeldebruk og referansar

For å skrive ei god akademisk oppgåve, er det viktig at du brukar kjelder på riktig måte. Dersom du brukar andre sitt materiale utan å opplyse om det, kan det bli rekna som fusk eller forsøk på fusk.

Hovudreglar

Faglege argument og påstandar skal vere etterprøvbare og kritiserbare. Gjennom riktig kjeldebruk og referansar viser du kva du byggjer kunnskapen din på.

  • Oppgåva di skal være ditt eige, sjølvstendige arbeid og resultatet av eiga læring og eigen arbeidsinnsats.
  • Du kan bruke andre sitt arbeid som kjelde til informasjon om temaet ditt og for å støtte og illustrere resonnementa dine.
  • Du skal oppgi alle kjeldene du brukar i oppgåva di både i sjølve teksten og i ei litteraturliste. Dette gjeld også når du viser til ditt eige tidlegare arbeid.
  • Kjelder kan vere for eksempel opplysningar, resonnement og argument frå litteratur, pensum, forelesningsnotat, nettsider, andre studentar sine eksamenssvar og eigne tidlegare eksamenssvar.

Fusk

Det kan bli rekna som fusk eller forsøk på fusk dersom du brukar andre sitt materiale i oppgåva di utan å opplyse om det. Det kan også bli rekna som fusk eller forsøk på fusk å bruke ditt eige tidlegare arbeid utan å opplyse om det. Fusk kan ha alvorlege konsekvensar for deg som student.

Slik brukar du kjelder og referansar

Spørsmål?

 

Publisert 11. nov. 2015 12:48 - Sist endra 4. jan. 2022 08:33