Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du vil få praksis i et museum eller på en annen arbeidsplass der du utfører arbeidsoppgaver som er relevante, og får brukt dine kunnskaper og ferdigheter som museolog. Praksisen gjennomføres i perioden februar – april.

Arbeidet defineres av arbeidsgiver i samarbeid med instituttet og deg, og følges opp av arbeidsplassen og ansvarlig lærer ved instituttet. Arbeidet skal godkjennes av arbeidsgiver før du kan avlegge eksamen. En individuell oppgave om arbeidet i bedriften leveres etter praksisperiodens slutt, der du også skal drøfte arbeidet i forhold til museologisk teori og analyse. Pensum og problemstilling velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Du får innsikt i museumsarbeid og lærer å samarbeide med andre på en arbeidsplass. Du skal også lære å innhente informasjon om bedriften, oppøve kritisk og teoretisk refleksjon, og vurdere dine egne kunnskaper om museer. Arbeidet gir deg viktige erfaringer med å gjennomføre et arbeid med tidsfrister, kommunisere med andre i en arbeidsprosess, og å presentere egen kunnskap. Praksisperioden skal også bidra til å belyse problemstillinger om forhold mellom teori og praksis og gjøre studentene bevisst på egen kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretning for museologi. Ved ledige plasser kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for kulturhistorie og museologi er en forutsetning. Minst 50% av de obligatoriske emner som går om høsten må være fullført.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisning

Utplassering i praksis fra februar til april.

Eksamen

Praksisrapporten skal være på inntil 5 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Fellesundervisning med MUSE4000 vår 14

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk