Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 35 til 50 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom) og være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk. Til oppgaven skal du bruke kilder både på persisk og på vestlige språk. Tema og problemstilling for oppgaven velges vanligvis i samråd med en veileder og kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet persisk språk, kultur og samfunn.

Det anbefales å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen deltar du på "Fagseminar/Kollokviegruppe Midtøsten". Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave forventes du ha

  • samlet relevant materiale
  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • selvstendig analysert dette materiale i lys av en relevant teori og ved hjelp av en vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst.

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan bare tas i kombinasjon med AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført) og forutsetter opptak på dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp på masterprogrammet i HFM2-AAS009 under Program for asiatiske og afrikanske studier og du må ha gjennomført og bestått alle 60 studiepoeng i emner som inngår denne masteren. Du må også være tatt opp til AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført), som du gjennomfører før du begynner på selve skrivearbeidet på masteroppgaven.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremnene i studieretningen Midtøsten-studier med persisk.

Overlappende emner

Emnet overlappes av PER4590 – Masteroppgave i persisk.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatoriskundervisningsaktivitet. Det gis inntil 7,5 timer individuell veiledning for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene. I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Halvveis i arbeidet med oppgaven må du levere et utkast til hele eller sentrale deler av oppgaven.

Eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov