Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1010 - Vår 2004

Ingen kandidater innkalt til muntlig! Begrunnelser gis av Sigurd Hjelde 23.juni kl.09:00-11:00 på 483PAM. GOD SOMMER!

22. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen Til de som ennå ikke har gjort det: Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning. Gå inn i CF-rommet, velg 'Evaluering', fyll ut skjemaet på skjermen og trykk 'Send svar'. Svarfrist er 16. juni. På forhånd en stor takk!

10. juni 2004 02:00

NB! Alle frister for innlevering av skriftlige arbeider vil bli lagt ut i Classfronter.

21. jan. 2004 01:00