Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Vår 2020

 

Bokmål:

Besvar to av tre oppgaver:

1. Drøft hvordan romersk religion forholdt seg til opprinnelig ikke-romerske guder.

2. Drøft udødlighetsforestillinger i gresk og mesopotamisk religion.

3. Drøft presteskapets rolle i egyptisk og romersk religion.

 

Nynorsk:

Svar på to av tre oppgåver:

1. Drøft korleis romersk religion stilte seg til opphavleg ikkje-romerske gudar.

2. Drøft udødelegdomsførestillingar i gresk og mesopotamisk religion.

3. Drøft presteskapet si rolle i egyptisk og romersk religion.

 

Sensorveiledning

 

Høst 2018

Svar på to av tre oppgaver

  1. Sammenlign dødsforestillinger i gresk og mesopotamisk religion.
  2. Gjør rede for sentrale aspekter i kulten i romersk religion.
  3. Drøft forholdet mellom tradisjonell egyptisk religion og reformene til Akhenaten (Akhnaton).

Sensorveiledning.

Publisert 19. des. 2018 10:28 - Sist endret 28. mai 2020 18:35