Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Våren 2022: 

Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Våren 2020:

Eksamesoppgaver:

ENTEN:  
Diskuter samspillet mellom religiøse ideer om kropp, kjønn og seksualitet på den ene siden og sosiale posisjoner på den andre.   
Lag din egen begrensning av oppgaven og bruk eksempler.  
ELLER:  
Kjønn og religion i politisk kamp. Legg frem og drøft ulike perspektiver og argumenter.  
Lag din egen begrensning av oppgaven og bruk eksempler. 

 

Sensorveiledning.

Publisert 15. juni 2020 14:40 - Sist endret 23. juni 2022 08:07