Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SEM1112 - Høst 2004

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i SEM1112 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til SEM2112 før sensur foreligger. Alle som består SEM1112 er garantert plass på emnet.

17. nov. 2004 01:00