Dette emnet er nedlagt

TEA4090 – Masteroppgave i teatervitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven kan være av teoretisk / metodisk art, eller være en undersøkelse bygd på eget feltarbeid eller kildestudium. Oppgaven skal ha et omfang på 80-100 sider. Arbeidet med oppgaven går gjennom hele studiet med en belastning tilsvarende 10 studiepoeng i første og andre semester og 20 studiepoeng i tredje og fjerde semester. Alternativt kan første semester konsentreres om obligatoriske emner og belastningen i de tre neste semestrene blir 20 studiepoeng.

Hva lærer du?

Oppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid der studenten utarbeider og besvarer en faglig problemstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet tilbys studenter på enfaglig master i teatervitenskap. Dette programmet tar ikke lenger opp ny studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppgaven krever avlagt BA-grad og at alle andre emner på MA-nivå er avsluttet før oppgaven kan innleveres.

Anbefalte forkunnskaper

Metode- og teorikurs skal støtte opp om oppgavearbeidet og velges ut fra relevans for dette.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

Oppgaven vurderes med bokstavkarakter av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Annet

Ressursside for masterstudier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk