Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Innføring i modeller for beregnbarhet, som endelige automater, grammatikker og turingmaskiner, og resultater om grensene for beregnbarhet.

Hva lærer du?

Bruk av modellene til spesifikasjon av språk og relasjoner, samt å kunne argumentere generelt ut fra modellene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoengs overlapp mot HUMIT1750, tidligere SLI110 og tidligere FIL2400.

Undervisning

Emnet strekker seg over et halvt semester med 6 timer hver uke - delt mellom seminarer og oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Det er 2 obligatoriske oppgaver i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Det gis en 2-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Karakterskala: A-F.

Annet

Emnet er beregnet for studenter på bachelorprogrammet i filosofi.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Hver høst

Gis i samme semester som HUMIT1750

Eksamen
Hver høst

Gis i samme semester som HUMIT1750

Undervisningsspråk
Norsk