Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i den grunnleggende teorien om formelle språk og grammatikker. Presentasjon av Chomsky-hierarkiet, samt modeller for morfologisk, syntaktisk og semantisk analyse. Innføring i bruk av programmeringsspråket Prolog, med Definite Clause Grammar (DCG).

Hva lærer du?

Emnets mål er å gi studentene et begrepsgrunnlag for å kunne orientere seg videre på feltet, og metodegrunnlag til selv å kunne utvikle enkle programmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT 1700 Grunnkurs i programmering for humanister eller INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) Objektorientert programmering, samt HUMIT 1750 Logikk og beregninger eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

LING 1102 Innføring i syntaks og semantikk.

Overlappende emner

Overlapper med emnet SLI260.

Undervisning

Emnet organiseres med 4 timer undervisning hver uke - delt mellom seminarer og oppgaveløsning.

Eksamen

Det gis obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til eksamen. Disse er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

En 4-timers avsluttende skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Annet

Forrang for studenter i programmet IT - språk, logikk, psykologi, dernest for studenter i språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2004

Eksamen

Hver vår

Første gang våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk