Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på ulike teknikker for å lage dynamiske og portable Web-applikasjoner. Stikkord: XML, database, fler-lags-arkitektur.Prioritering av ulike aspekter vil styres av konkrete prosjekter.

Hva lærer du?

Gi studentene kompetanse til å implementere og vedlikeholde forholdsvis avanserte, dynamiske nettsteder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Noe overlapping med SLI250. Fullt overlapp mot HUMIT4730.

Undervisning

Emnet organiseres med 3 timer undervisning pr. uke - delt mellom seminarer, prosjektveiledning og oppgaveløsning. Det er muligheter for opphold i undervisningen i forbindelse med prosjektarbeidet.

Eksamen

Et større prosjekt er en integrert del av undervisningen, og obligatorisk i den forstand at det må være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.

Det er flere obligatoriske oppgaver på emnet, disse er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Karakter gis på grunnlag av en 4-timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2004

Eksamen

Hver vår

Første gang våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk