Dette emnet er nedlagt

HUMIT4711 – Behandling og analyse av store tekstmengder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en innføring i algoritmer for behandling av store tekstmengder og statistiske metoder for analyse av naturlig språk. Det blir lagt vekt på implementering.

Hva lærer du?

Å behandle store tekstmengder med henblikk på påvise og beskrive fenomener i naturlig språk og i bruk av naturlige språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

INF 1010 Objektorientert programmering

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha en solid bakgrunn i programmering (min. 30 studiepoeng) eller datalingvistikk (HUMIT 3720 Datalingvistikk 2, eller tilsvarende)

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester med 4 timer hver uke - delt mellom forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Eksamen

Det er obligatoriske innleveringer i emnet som skal godkjennes før man får lov til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

En 4-timers avsluttende skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Annet

Inngår i Masterprogrammet i IT – språk, logikk, psykologi. Også egnet for andre masterprogram som informatikk eller språk. Studenter i IT - SLP-programmet har forrang.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

(odde årstall)

Eksamen

(odde årstall)

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.