Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tilbys fra og med høsten 2006 i ny versjon ved Institutt for informatikk, se HUMIT4720MN .

Det gis en innføring i grunnleggende algoritmer og datastrukturer for parsing av kontekstfrie språk, og implementasjon av disse. Videre gjennomgås den generelle teorien for unifikasjonsgrammatikker, og man ser på konkrete eksempler på koding av syntaktisk og semantisk informasjon ved hjelp av slike.

Hva lærer du?

Studentene skal bli i stand til å lese og vurdere faglitteratur på feltet, og være i stand til å arbeide med praktiske implementasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT 2720 datalingvistikk 1, INF 1010 Objektorientert programmering, LING 1102 Innføring i syntaks og semantikk.

Overlappende emner

Fullt overlapp mot HUMIT3720.

5 studiepoeng overlapp med SLI 360.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester med 4 timer hver uke - delt mellom seminarer og oppgaveløsning.

Eksamen

Det er obligatoriske innleveringer i emnet som skal godkjennes før man får lov til å gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Eksamen utgjøres av en semesteroppgave. Karakterskala: A-F.

Annet

Emnet er primært beregnet på studenter på masterprogrammet i IT – språk, logikk, psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Gis samtidig med HUMIT3720. Første gang høsten 2005

Eksamen

Hver høst

Gis samtidig med HUMIT3720. Første gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk