Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formell språkteori, unifikasjon, typet unifikasjon, unifikasjonsgrammatikker, parsing, genereringsalgoritmer, representasjon av semantikk

Hva lærer du?

Studenten skal få en fundamental forståelse av emnet som kan danne basis for en teoretisk velfundert tilnærming til feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

HUMIT 3720 datalingvistikk 2.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp med SLI 360.

Undervisning

Det vil bli 48 timer undervisning fordelt over 16 uker. Det vil bli en del arbeidsoppgaver til innlevering. Studenten må ha minst 4 godkjente innleveringer.

Eksamen

Det vil være obligatoriske oppgaver som skal godkjennes for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

En 4-timers avsluttende skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Annet

Masterprogrammet i IT – språk, logikk, psykologi. Også egnet for andre masterprogram som informatikk eller språk. Studenter i IT - SLP-programmet har forrang.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

(ulike årstall)

Eksamen

(ulike årstall)

Undervisningsspråk

Norsk