Dette emnet er nedlagt

HUMIT4741 – Beslutningstaking og beslutningsteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over ulike teorier og perpektiver på beslutningtaking og en innføring i beslutningsteori, beslutningsanalyse og noen beslutningsteknologiske metoder. Nyere forkningslitteratur på utvalgte områder blir gjennomgått. Studentene skal skrive en selvvalgt semesteroppgave, fortrinnsvis innenfor et av de utvalgte områdene som vektlegges i kurset. Tittel- og litteraturvalg må godkjennes av foreleser.

Hva lærer du?

Emnet gir en oversikt over dagens beslutningsforskning og mer inngående kjennskap til et selvvalgt område av denne forskningen. Studentene får et grunnlag for å arbeide med egne forskningsprosjekter innenfor emnet på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY2301 Bedømmings- og beslutningspsykologi I og STK1000 Innføring i anvendt statistikk eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

PSY3390 Bedømmings- og beslutningspsykologi II og PSY1010 Forskningsmetoder I.

Undervisning

Det gis 36 timer undervisning i form av seminarer (24 t) og grupper (12 t).

Eksamen

Det er obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Eksamen utgjøres av en semesteroppgave. Karakterskala: A-F.

Annet

Studentene som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert. Sammen med HUMIT4740 Ekspertskjønn og regler er emnet obligatorisk for fordypningen bedømmings- og beslutningsprosesser på studieprogrammet IT-språk, logikk, psykologi. Emnet vil også kunne være aktuelt i masterstudier i psykologi, informatikk, helsefag, økonomi etc.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

ulike årstall (første gang 2005).

Eksamen

ulike årstall (første gang 2005).

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.