Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Modallogiske systemer
  • Kompletthet og avgjørbarhet av systemene
  • Utvidelse av modal logikk til temporal logikk, dynamisk logikk, logikk for kommuniserende agenter mm

Hva lærer du?

Kjennskap til logiske systemer lagd for sammenhenger innen informatikk eller filosofi. Det legges vekt på hvordan et slikt system skal kunne lages og hva en kan forvente av metoder for det.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT1750 Logikk og beregnbarhet

Anbefalte forkunnskaper

HUMIT1750 Logikk og beregnbarhet og ytterligere 10 studiepoeng i logikk.

Overlappende emner

Full overlapping med kurset SLI311

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, 2 timer pr. uke.

Eksamen

Det er obligatoriske innleveringer i emnet som skal godkjennes før man får lov til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Muntlig eksamen. Karakterskala: A-F.

Annet

Masterprogrammet i IT-SLP. Også egnet for andre masterprogram som filosofi, informatikk eller matematikk. Studenter i IT - SLP-programmet har forrang. Studentene som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ulike årstall

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Vanligvis norsk, engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.