Dette emnet er nedlagt

HUMIT4760 – Veiledet lesning i IT - språk, logikk, psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten leser litteratur som velges ut i samråd med veileder.

Hva lærer du?

Kunnskaper innenfor et område som supplerer studentens øvrige studier og som ikke undervises regulært.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i IT – språk, logikk, psykologi og godkjennng fra veileder.

Overlappende emner

Overlapper med spesialpensum i gammel ordning (SLI391).

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave (6-10 normalsider). Karakterskala: A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gis som en avtale mellom student og veileder der det er naturlig i studentens utdanningsplan.

Eksamen

Gis samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.