Dette emnet er nedlagt

HUMIT4770 – Prosjekt i IT - språk, logikk, psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten utfører et mindre forskningsprosjekt under veiledning. Arbeidet utføres i grupper eller enkeltvis. Prosjektet kan ha form av et forprosjekt til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Studenten skal få en første erfaring med utføring av et forskningsarbeid. Grunnlag for arbeid med masteroppgaven og videre forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i IT – språk, logikk, psykologi. Godkjenning fra veileder.

Anbefalte forkunnskaper

Videregående og avanserte emner innen fagområdet.

Undervisning

Student og veileder møtes et par ganger ved semesterstart for å bestemme tema for prosjektet. Deretter regelmessig veiledning gjennom et semester. Hvis det finnes et aktivt forskningsseminar innen fagområdet, knyttes arbeidet opp mot dette.

Eksamen

Forskningsarbeidet skal munne ut i en forskningsrapport på inntil 20 sider. Denne skal presenteres muntlig i et forskningsseminar hvis mulig. Hvis ikke, skal den presenteres muntlig for veileder og en sensor. Rapporten med tilhørende innlegg ses under ett som en mappe ved karaktergiving. Karakterskala: A-F.

Alle deler av vurderingsordningen må avlegges i samme semester, og kan ikke enkeltvis videreføres til et senere semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Etter avtale mellom student og veileder der det passer naturlig inn i studieløpet.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.