Dette emnet er nedlagt

HUMIT4785 – Avslutningsemne for master i IT - språk, logikk, psykologi

Kort om emnet

I samråd med veilederen på masteroppgaven velger studenten ut litteratur som støtter opp om arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

En god teoretisk forståelse av det området masteroppgaven utføres innenfor.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT4700 – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (nedlagt)

Opptak til masterstudiet i IT - språk, logikk, psykologi. Godkjenning fra veileder.

Undervisning

Regelmessige møter med veileder.

Eksamen

Eksamen i dette emnet avslutter masterstudiet, og avlegges i samme semester som masteroppgaven leveres. Det forutsettes at masteroppgaven blir vurdert til en bestått karakter. Vurderingsordningen på emnet består av en muntlig eksamen. To dager før eksamen finner sted får kandidaten oppgitt et tema fra pensum som hun eller han skal holde en innledning på 15-20 minutter om. Deretter kan eksaminator spørre fra pensum og masteroppgaven. Emnet gis separat karakter. Karakterskala: A-F.

Annet

Emnet er obligatorisk for studenter i masterprogrammet med opptak våren 2005 eller senere. Emnet er valgfritt for studenter i masterprogrammet med opptak høsten 2004 eller tidligere.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Etter avtale mellom student og veileder, i siste semester på masterstudiet.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Norsk