Dette emnet er nedlagt

HUMIT4790 – Masteroppgave: IT - språk, logikk, psykologi

Kort om emnet

Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid utført under veiledning. Det kan være av teoretisk, empirisk eller teknologisk art.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi dypere kunnskap i en avgrenset del av av fagområdet. Det skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, samt evnen til å arbeide konsentrert med en større problemstilling. Arbeidet skal gi en opptrening i vitenskapelig metode og kunne legge et grunnlag for videre forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i IT - språk, logikk, psykologi. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder. For å kunne levere oppgaven, må studenten samme semester fullføre alle gjenstående emner som inngår i mastergraden.

Undervisning

Regelmessige møter mellom student og veileder.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgave

Eksamen

Studenten skal levere et skriftlig arbeid på 30-50 sider. Frister for innlevering av oppgave er henholdsvis 2. mai og 1. november. Karakterskala: A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk.