Dette emnet er nedlagt

IRSK2302 – Irsk middelalderlitteratur II (1200-tallet og framover)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgåelse av tekster i perioden 1200-tallet fram til 1800-tallet satt inn i en litterær og historisk sammenheng.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en oversikt over litteraturen og den litterære aktiviteten i denne perioden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IRSK 2301 Irsk middelalderlitteratur I (fram til 1200-tallet).

Undervisning

Ca. 2 timer pr. uke i 12 uker

Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken. Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver (2-3 s.) som leveres og godkjennes i løpet av semesteret. En tredagers avsluttende hjemmeoppgave danner grunnlaget for vurderingen. Karakterskala A-F (F er strykkarakter).

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år med mindre emnet endres. Unntak: Dersom man følger undervisningen på nytt, må obligatoriske oppgaver også skrives på nytt.

Annet

Den nedre grensen for deltagere er relativ i forhold til andre kurs på dette nivået i studieløpet. Øvre grense på 30 studenter.

Kan inngå i 80-gruppe i irsk. Kan også brukes som emne i Mastergrad i keltisk, særlig irsk språk og filologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gis siste gang våren 2005.

Eksamen

Eksamen gis siste gang våren 2005.

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk, engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.