Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING1102 - Vår 2009

Før første syntakstime: Les kapittel 2 i Åfarli og Eide. (Synes du det ser vanskelig ut? Vi skal gjennomgå det grundig...) Hvis du ikke har ex.fac. i språkvitenskap og dette er ditt første språkemne, kunne det være en ide å kikke litt på syntakskapittelet i Språk: En grunnbok, f.eks. side 295-333.

12. des. 2008 13:40