Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne syntaktisk teori som tar opp sentrale syntaktiske begreper og fenomener og gir et innblikk i hvordan man argumenterer syntaktisk. Det dekker også de sentrale temaene i lingvistisk semantikk og viser hvordan de teoretiske begrepene brukes i semantisk analyse.

Dette grunnemnet er et kunnskaps- og ferdighetsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kunnskaper om henholdsvis syntaktisk og semantisk teori. Man lærer å bruke sentrale syntaktiske begreper, å gi strukturelle beskrivelser av setninger og å argumentere for slike beskrivelser, og man lærer å bruke semantiske begreper i faglig argumentasjon og analyse av semantiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten har tatt EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

Undervisning

Det er 20 dobbelttimer undervisning med enkelte opphold i løpet av semesteret på dette grunnemnet. Semantiske og syntaktiske temaer undervises ikke alltid i de samme ukene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det gis to kvalifiseringsoppgaver underveis, en i semantikk og en i syntaks. Disse to oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge avsluttende eksamen, som er en 4-timers skriftlig prøve.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport våren 2008

Annet

Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Gis for siste gang våren 2009 for dem som allerede har tatt LING1101 innenfor en 40- eller 80-gruppe.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk