Dette emnet er nedlagt

Semesterside for LING2112 - Høst 2006

Hjemmeeksamensoppgaven ligger nå på denne siden under overskriften eksamen. Det har vært litt forvirring/misforståelse om når denne eksamen skulle være tilgjengelig. Dette beklager vi. For fremtiden så skal ALLE hjemmeeksamener ved institutt for lingvistiske og nordiske studier være tilgjengelige fra klokken 13.00 på semestersidene til det aktuelle emnet.

28. nov. 2006 12:55

Forelesning i dag er avlyst pga sykdom.

7. nov. 2006 15:13

Detaljert undervisningsplan vil foreligge i løpet av neste uke. De to første undervisningsdagene vil være som følger:

Mandag 21. aug, 129 PAM kl 10.15-12, Kövesces 2002 (Metaphor, A practical introduction). Chapters 1-3

Tirsdag 22. aug, Sem 301 Harriet Holters hus, kl. 14.15-18, Kövesces 2002, Chapters 4-6.

18. aug. 2006 17:43