Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i den (sosio)lingvistiske situasjonen i Afrika sør for Sahara. Det tar opp temaer som språkbruk og språkpolitikk, og spesialiserte temaer av mer allmennlingvistisk karakter fra et snevrere område i Nordøstafrika. Temaene som skal drøftes er flerspråklighet, språkkontakt, språkholdninger, språklig variasjon og språkvalg, inkl. kode-veksling. Språk i samfunnet i Etiopia og Sør Afrika vil stå i fokus for undervisningen og sammenlignes med andre land. Rollen som engelsk spiller i samfunnet vil også drøftes, spesielt ut ifra et globaliseringsperspektiv.

 

Hva lærer du?

Studentene skal få kunnskaper om ulike aspekter ved den (sosio)lingvistiske situasjonen i Afrika sør for Sahara og andre språklige forhold i Afrika, som innblikk i begrepene Nilo-sahariske og Afro-asiatiske språk med typologiske og komparative aspekter og utvalgte temaer fra etiopiske språks grammatikk. Emnet skal også gi øvelse i skriftlige og muntlige presentasjoner av temaer innenfor feltet, i særdeleshet kritisk evaluering av artikler.

 

Publisert 26. nov. 2010 10:58